สายพานไทม์มิ่ง หรือสายพานราวลิ้น สายพานไทม์มิ่ง ทำหน้าที่กำหนดการทำงานของจังหวะเครื่องยนต์ คือจังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด 


Visitors: 2,645