สายพานไทม์มิ่ง หรือสายพานราวลิ้น สายพานไทม์มิ่ง ทำหน้าที่กำหนดการทำงานของจังหวะเครื่องยนต์ คือจังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด

 

 

 

Visitors: 4,769