สายพานกลม สายพานลำเลียง แบบร่อง v และสายพานลำเลียงแบบกลม ใช้งานลำเลียงที่ต้องการหน้าสัมผัสกับชิ้นงานน้อยที่สุด

Visitors: 5,348