สายพานกลม สายพานลำเลียง แบบร่อง V และสายพานลำเลียงแบบกลม ใช้งานลำเลียงที่ต้องการหน้าสัมผัสกับชิ้นงานน้อยที่สุด 


Visitors: 2,645