สายพานกลม สายพานลำเลียง แบบร่อง V และสายพานลำเลียงแบบกลม ใช้งานลำเลียงที่ต้องการหน้าสัมผัสกับชิ้นงานน้อยที่สุด

 

 

Visitors: 5,348